Rammeavtale telefoner

UNINETTs rammeavtale for telefoner omfatter mobil- og fasttelefoner med tilbehør.
Nyheter, meldinger og annet: 

Statens innkjøpssenter arbeider med en rammeavtale som omfatter mobiltelefoner. På bakgrunn av dette blir det ikke etablert noen en ny rammeavtale. Se: https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/avtaler-under-arbeid/pc-og-mobiltelefon

April 2018 - UNINETT har forlenget rammeavtalen fram til ny avtale fra Statens innkjøpssenter foreligger, maksimalt fram til 30.11.2018.

Mai 2018 - Imento Norge AS fusjoneres inn i morselskapet Atea fra 01.07.2018. Det vil være en selvstendig enhet innen Atea. Se også endringsmelding fra Imento nedenfor.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 25. april 2014 til 30. november 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Atea AS
Svein Lasse Moe
926 65 200
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må signere en tilslutningsavtale med leverandøren, mal for tilslutningsavtale finnes nederst på siden. Når tilslutningsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til UNINETT, enten epost: innkjop@uninett.no eller UNINETT AS, Postboks 4769 Sluppen, 7465 Trondheim

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no