Rammeavtale telefoner

UNINETTs rammeavtale for telefoner omfatter mobil- og fasttelefoner med tilbehør.
Nyheter, meldinger og annet: 

Statens innkjøpssenter arbeider med en rammeavtale som omfatter mobiltelefoner. På bakgrunn av dette blir det ikke etablert noen en ny rammeavtale. Se: https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/avtaler-under-arbeid/pc-og-mobiltelefon

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 25. april 2014 til 25. april 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Imento Norge AS
Mats Leiulfsrud - Salg, service, support, tilslutningsavtale
904 72 427
Ketil Harvey - Avtaleansvarlig
907 00 777
Sentralbord
21 03 73 00
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må signere en tilslutningsavtale med leverandøren, mal for tilslutningsavtale finnes nederst på siden. Når tilslutningsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til UNINETT, enten epost: innkjop@uninett.no eller UNINETT AS, Postboks 4769 Sluppen, 7465 Trondheim

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no