Rammeavtale telefoni - primærleverandør (overført til Unit)

Rammeavtale for abonnement og trafikk på fast- og mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet.
Kategorier: 

Leveranser av mobiltelefoni skjer via en primærleverandør og en sekundærleverandør. I de tilfeller primærleverandøren ikke kan levere tilstrekkelig radiodekning kan rammeavtalen med sekundærleverandøren benyttes. Sekundærleverandøren tilbyr dekning via et annet radionett enn primærleverandøren. Dette for å sikre tilstrekkelig radiodekning for tale og data i alle geografiske områder.

Nyheter, meldinger og annet: 

Oktober 2015 - Endringsavtale nr 1 med noen oppdaterte priser.

April 2017 - Endringsavtale nr 2 med oppdaterte priser/vilkår for roaming i EU.

April 2018 - Det er kunngjort en ny konkurranse på telefoni. Dagens avtale forlenges frem til ny avtale foreligger, maksimalt fram til 30.12.2018.

November 2018 - Resultatet av konkuransen om ny rammeavtale for telefonitjenester er klar. Rettighetshaverne til den nye rammeavtalen er orientert om valget.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 13. august 2014 til 30. desember 2018

Avtalen kan forlenges med 1 + 1 år, maksimalt til 13. august 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Telenor Norge AS
Kjell Solberg - Kundeansvarlig, Regionskontoret på Tyholt i Trondheim
900 47 047
Bjørn Tore Åsheim - Kundeansvarlig, Region Nord / Tromsø
991 19 200
Harald Heradstveit - Kundeansvarlig, Region Vest / Bergen
404 00 016
Trond Skilbred - Kundeansvarlig, Region Oslo - Østlandet / HK Fornebu
95879584
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten tar kontakt med aktuell kontaktperson hos Leverandøren slik at man får signert en avropsavtale, mal for avropsavtale finnes nederst på siden. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til UNINETT, enten epost: innkjop@uninett.no eller Uninett AS, Postboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim

Se også informasjon om overgang til ny avtale her.

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no