Telefonkonferanser

UNINETT telefonkonferanse tilbyr et brukervennlig grensesnitt for å bestille og gjennomføre telefonkonferanser. Den ansvarlige for et møte angir starttidspunkt og varighet for sin telefonkonferanse. Deretter får vedkommende tildelt et konferanserom og en pin-kode som sikrer konfidensialitet. Dette sender han eller hun så til sine møtedeltakere. Man kan invitere så mange møtedeltakere man ønsker.
Hvem kan benytte tjenesten: 
UNINETT telefonkonferanse kan benyttes av alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Den som skal sette opp og invitere til telefonkonferanse må benytte Feide innlogging. Forøvrig kan hvem som helst  inviteres til å delta i en oppsatt konferanse.

Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETT telefonkonferanse gir mange valgmuligheter:
 

  • man kan planlegge faste tider for telefonkonferanser, for eksempel til en fast tid hver dag, hver uke eller hver måned. På den måten slipper man å bestille sine faste møtetider hver gang.
  • man kan kreve at møtedeltakere oppgir sitt navn ved innringing. Nye innringere vil da bli annonsert i konferansen, enten ved navneopprop eller lydsignal
  • det er mulig å ha en moderator i møtet (som bruker en annen pin enn møtedeltagerne). En moderator kan regulere lydnivået opp og ned, skru lyd av/på, eller kaste ut siste ankomne møtedeltager, etc.
  • man kan bestille telefonkonferanse direkte fra egen kalender. Systemet vil oppdatere kalenderinnslag med informasjon om konferanserom og pin. Også andre inviterte møtedeltakere vil få denne informasjonen via kalenderen

Annen funksjonalitet:
UNINETT telefonkonferanse tilbyr integrasjon med kalender. Her baserer vi oss på iCalendar 2.0-formatet, som er støttet av mange større kalender- og e-postsystemer, herunder Microsoft Exchange/Outlook, Google Gmail/Calendar og Mozilla Thunderbird/Lightning.

For å delta på konferansen må møtedeltagerne ringe inn til:

  • Telefonnr: 21523999, eller:
  • SIP:conference@uninett.no
Kostnad: 

Telefonkonferanse via UNINETT er innbakt i UNINETTs årlige tjenesteavgift.

Kunden blir naturligvis samtidig belastet for ringekostnader på sin telefon. Dette kan bli kostbart fra utlandet. Vi anbefaler da at innringer i stedet bruker en SIP-klient fra sin PC/håndholdte enhet (som må være tilkoblet internett). Det finnes en rekke fritt tilgjengelige SIP-klienter på markedet, se conference.uninett.no for mer informasjon.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten inngår i UNINETT @campus. Et eget strategi- og prioriteringsråd er nedsatt for å gi strategiske råd vedrørende langsiktige planer for UNINETTs campusaktivitet. Rådet ledes av UNINETTs administrerende direktør og består av fire IT-ledere/dekaner fra universitets- og høgskolesektoren

Kontaktinformasjon: