TERENA

TERENA er den europeiske interesseorganisasjonen for nasjonale forskningsnett. UNINETT har vært medlem av TERENA siden starten og før det var vi medlem av forløperen RARE fra 1987. I tillegg til å koordinere det faglige samarbeidet mellom forskningsnettene i Europa har TERENA også en viktig rolle som rådgiver til EU om den teknologiske utviklingen innen nettinfrastruktur. Utredninger som TERENA organiserer blir gjerne omsatt til konkrete tiltak i regi av de ulike rammeprogrammene som EU administrerer.

TERENA har en rekke arbeidsgrupper, såkalte TaskForces (TF), der UNINETT er aktiv deltaker og bidragsyter:
•    TF-CSIRT: Computer Security Incident Response Teams
•    TF-EMC2: European middleware coordination and collaboration
•    TF-Mobility and Network middleware: Mobile technology, middleware, roaming
•    TF-MSP: Management of Service Portfolios
•    TF-CPR: Communications and Public Relations
•    TF-Storage: Data storage and management infrastructures. Initiert av UNINETT.