Terena Networking Conference

The Terena Networking Conference, eller Terena-konferansen, er Europas største og mest prestisjefylte konferanse for forskningsnettene. Konferansen arrangeres årlig.