Rammeavtale for tilbehør.

UNINETTs rammeavtale for tilbehør omfatter tilbehør til PC.
Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 12. mai 2014 til 31. desember 2018

Avtalens varighet er maksimalt til 31. desember 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Imento
Stefan Kristiansen
97 98 34 34
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no