Rammeavtale for tilbehør (overført til Unit)

Rammeavtale for tilbehør omfatter tilbehør til PC.
Nyheter, meldinger og annet: 

Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for PC/klient med tilbehør. UH-sektoren , som er omfattet av denne  innkjøpsordningen, benytter fellesavtalen.

Unit arbeider med ny avtale på dette området for øvrige virksomheter som ikke kan benytte Statens Fellesavtale.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 12. mai 2014 til 1. mai 2019

Avtalens varighet er maksimalt til 1. mai 2019

Leverandør / kontaktinformasjon:
Atea (Imento)
Svein Lasse Moe
92 66 52 00
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no