Tilgjengeliggjøring av data i utdanningssektoren

NB! DATAPORTEN ER SLÅTT SAMMEN MED FEIDE. Se www.uninett.no/feideinnlogging

God tilgang til brukerkontekst i utdanningssektoren er en forutsetning for mange nyttige og gode digitale tjenester.

Hvis sektoren lykkes med å tilgjengeliggjøre enkel og fleksibel tilgang til sektorens data, vil dette være innovasjonsfremmende, og forhåpentligvis bidra til tjenester som fremmer økt samarbeid og bedre læring.

Dersom tjenesteleverandører som jobber mot sektoren opplever arbeidet med integrasjoner tidkrevende både teknisk og administrativt vil det være vanskeligere for nye aktører å komme på banen. Leverandører som allerede har investert i integrasjonsinfrastruktur mot sektoren vil kunne opprettholde unødvendige monopol.

Her er noen anbefalinger som vil bidra til mer effektiv utvikling av tjenester i sektoren:

  • Små og enkle API-er. Autorative innenfor hver sine domener, og ikke overlappende.
  • Det må være enkelt å koble data mellom API-er. Sektoren må enes om gode identifikatorer for alle typer objekter.
  • API-ene må være godt dokumenterte, slik at man kan ta de i bruk uten kurs eller å kontakte tilbyderen.
  • Dersom man opplever problemer, bør dokumentasjonen inneholde tydelige kontaktpunkter for varsling av feil og spørsmål.
  • Alle institusjonene må sees på under ett. Det er lite hensiktsmessig å utvikle tjenester for enkeltinstitusjoner. En integrasjon eller ett API bør kunne representere data for hele sektoren.
  • Registrering og credentials til klientene bør gjøres via selvbetjening.
  • Godkjenning av applikasjoner som skal
  • API-et bør være fleksibelt og kunne understøtte mange forskjellige bruksscenarier, og ikke kun være laget for spesifikke formål.
  • API-et har et liv etter første versjon. Versjonering, dokumenterte endringer og varsling kan bidra til færre problemer når API-er utvikles videre.

UNINETT leverer nettverk og endel felles infrastruktur til utdanningssektoren, og har økt sitt fokus på tilgjengliggjøring av data med lanseringen av Dataporten våren 2016.

Dataporten tilbyr støtteinfrastruktur som gjør det svært enkelt for dataeiere og tilby autentisering og autoriasjon av sine API-er som en måte som skalerer og er svært lett å integrere. Tjenesteleverandører vil oppleve at alle API-er tilgjengeliggjort via Dataporten kan nåes på omtrent samme måte, og det vil også være svært besparende å utvikle tjenester fra sektoren som har behov for data.

Dataportens kobling mot Feide og ID-porten gjør det mulig å autentisere sluttbrukeren slik at API-et om ønskelig kan utlevere kun data til den aktuelle og autentiserte sluttbrukeren som bruker tjenesten til enhver tid. Dataporten er også samtykkebasert slik at brukeren informerers og involveres i hvilke data som hentes ut på vegne av brukeren. Dette muliggjør at brukerens samtykke kan benyttes som juridisk grunnlag for utlevering av data, noe som i mange sammenhenger kan forenkle bruken både for institusjonene og sluttbrukerene.

Hvem som helst i sektoren kan med Dataporten ved hjelp av selvbetjening registrere sine API-er i Dataporten. API-ene havner da i en offentlig API katalog for utdanningssektoren. Tjenesteleverandører kan navigere i denne katalogen og forespørre tilgang til de API-er man har behov for. Som API-eier vil man da kunne via Dataporten Dashboard holde oversikt og åpne for de applikasjonene man ønsker å godkjenne.

Etterhvert vil Dataporten tilby bedre statistikkmuligehter for API-eierene for å følge med på hvem som bruker hvilke API og hvor mye.