Time-/romplanleggingsverktøy

Gjennom UNINETTs tjeneste time-/romplanleggingsverktøy kan universiteter og høgskoler planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte. Via det digitale systemet får forelesere se sine timeplaner, og man fordeler tilgjengelige auditorier, grupperom og andre ressurser. Et time-/romplanleggingssystem benyttes i hovedsak av studie- og eksamensansvarlige, men kan også være åpent for studenter og øvrige ansatte. Verktøyene leveres av TimeEdit (preferert leverandør), IST og Scientia.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Et time-/romplanleggingssystem benyttes i hovedsak av de ved institusjonen som legger ressurskabalen, men det kan også benyttes til f.eks. visning av timeplaner for studenter, booking av rom for alle, etc. Dette kan altså være et system for alle ansatte og studenter.
Forutsetninger: 

UNINETT har gjennomført en anskaffelse som tilbyr påmeldte universiteter og høgskoler å kjøpe et time-/romplanleggingsverktøy gjennom en rammeavtale. For å kunne ta i bruk tjenesten må høgskolen/universitetet stå som rettighetshaver i kontrakten.

Beskrivelse av tjenesten: 

Valgt preferert leverandør er TimeEdit. De to andre leverandørene som fikk rammeavtaler er IST og Scientia; se under Forutsetninger hvordan disse kan benyttes. Merk at dersom høgskolen/universitetet skal ta i bruk funksjonalitet som dekkes av en rammeavtale som institusjonen er rettighetshaver på, og institusjonen må fornye eksisterende eller inngå nye avtaler for å realisere dette, så skal man benytte inngåtte rammeavtale. Gyldige/løpende avtaler, typisk systemer man benytter per i dag, kan benyttes inntil første utløp/fornyelse. Dette er regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Denne tjenesten krever Feide.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Tjenesten finansieres via UNINETTs betalingsmodell. Institusjoner betaler for selve systemet direkte til leverandør og nærmere prisinformasjon og betingelser finnes i kontrakten. 

For mer informasjon og tilgang til kontrakter/priser, ta kontakt med tjenesteansvarlig.

Bestillingsinformasjon: 

For å bestille tar institusjonen direkte kontakt med preferert leverandør, eller leverandøren som vant en eventuell gjennomført minikonkurranse. For tilgang til kontrakter, priser og mer informasjon, ta kontakt med tjenesteansvarlig.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten koordineres av UNINETT. UNINETT har inngått rammeavtalene på vegne av rettighetshaverne i UH-sektoren. Deltakende institusjoner gjør avrop på denne rammeavtalen. Når rammeavtalen må fornyes, vil UNINETT invitere institusjonene i UH-sektoren til å delta i et anskaffelsesprosjekt.

Pålitelighet: 
Definert i avrops-/rammeavtale.
Support: 
Skjer direkte mot leverandør, definert i avrops- og rammeavtale.
Kontaktinformasjon: