UNINETTs årlige tjenesteavgift for UH-sektoren

Alle universiteter og statlige høgskoler som benytter UNINETT som internettleverandør, og som dermed er tilknyttet forskningsnettet, betaler en årlig tjenesteavgift. For dette får de ikke bare nettilgang, men også en lang rekke tilhørende tjenester med på kjøpet.

UNINETTs årlige tjenesteavgift utgjør store deler av UNINETTs kostnader for drift og utvikling av forskningsnettet. Resten dekkes av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, samt direktefakturering for nettbruk til andre kunder utenfor vår hovedmålgruppe.

Tjenesteavgift dekker tilknyting til og bruk av forskningsnettet. I tillegg har man tilgang til en rekke tilleggstjenester som er innbakt i tjenesteavgiften.

For en oversikt over UNINETTs tjenester, se her

 

Kontakt: