UNINETTs tjenestelivssyklus - husk å velge prosessvariant

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Felles prosesselementer
For at UNINETT skal kunne bestemme om en tjeneste er i tråd med vår strategi og kundenes behov har vi definert en tjenestelivssyklus. Syklusen skal hjelpe organisasjonen med å prioritere.

Ved å følge syklusen kan UNINETT finne ut om vi ønsker at tjenesten skal inngå i tjenesteporteføljen, om intern organisasjon er klar til å etablere den, om det er tilstrekkelige ressurser og om et eventuelt driftsapparat er klart.

Lyseblå og mørkeblå felter
Tjenestelivssyklusen er vist i to farger: lyseblå og mørkeblå.  De første lyseblåfargede fasene er vanligvis utført innenfor prosjekter.  Vedtakspunkter V1 - V4 blir utført som tilleggsinstruks til prosjektrammeverkets B1 - B4.

Fire varianter
Tjenestelivssyklusen har fire varianter som er tilpasset de forskjellige tjenesteetableringsprosessene i UNINETT. Dersom du vet hvilken variant som passer for deg, kan du bruke hurtiglenkene.  Dersom du er i tvil, vil du bli ledet til riktig variant ved å svare på spørsmålet lenger ned på siden. Aktiviteter og sjekklistepunkter som er spesifikke for den valgte prosessvarianten vises med gul bakgrunn.

Hurtiglenker: