UNINETTs tjenestelivssyklus - husk å velge prosessvariant

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Felles prosesselementer

UNINETT tjenestelivssyklus er et rammeverk som bidrar mot god tjenesteforvaltning, prioritering og porteføljestyring. Den benyttes av UNINETT selv for egne tjenester og av grupper av institusjoner som deltar i felles anskaffelser for universitets- og høgskolesektoren. 

Syklusen hjelper tjenesteforvalteren med å ta de riktige skritt for å realisere tjenesten samt for å finne ut om organisasjon er klar til å etablere den, om det er tilstrekkelige ressurser til å forvalte tjenesten og om et eventuelt driftsapparat er klart.

Lyseblå og mørkeblå felter
Tjenestelivssyklusen er vist i to farger: lyseblå og mørkeblå.  De første lyseblåfargede fasene er vanligvis utført innenfor prosjekter.  Vedtakspunkter V1 - V4 blir utført som tilleggsinstruks til prosjektrammeverkets B1 - B4.

Tre varianter
Tjenestelivssyklusen har tre varianter som er tilpasset de forskjellige tjenesteetableringsprosessene vi benytter. Velg prossvariant ut fra ditt anvendelsesområde. Mer detaljerte beskrivelser av anvendelsesområdene finnes på sidene for prosessvariantene. Ta kontakt med tjenestehjelp@uninett.no om du lurer på noe. Aktiviteter og sjekklistepunkter som er spesifikke for den valgte prosessvarianten vises med gul bakgrunn.

Hurtiglenker: