Tjenestelivssyklus: felles aktiviteter

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Idéfasen

Idéfasen gjennomføres kontinuerlig i linjeorganisasjonen, og omfatter perioden fra en idé oppstår til det besluttes å gå videre for å etablere en tjeneste. En idé kan komme fra ulike kilder, og den enkelte medarbeider oppfordres til å spille inn tjenesteideer til ledelsen etter hvert som de dukker opp. 

Når en idé til en tjeneste eller et oppdrag om å etablere en tjeneste dukker opp i organisasjonen må følgende gjøres:

 • Skissere en forretningsmodell.
  • Hvilke behov skal tjenesten dekke – hvilke fordeler gir den kunden/brukeren?
  • Hvilke brukergrupper er tjenesten tiltenkt?
  • Hvilke type forlhold skal vi ha til kunden (f. eks. personlig oppfølging, selvbetjening, samarbeid)
  • Hvilke salgs-, distribusjons- og kommunikasjonskanaler ønsker våre kunder å bli nådd gjennom?
  • Hvordan blir tjenesten produsert og levert?
  • Hvilke ressurser blir brukt for å produsere tjenesten (f. eks. HW/SW, personell, kunnskap)?
  • Hvilke bidrag trenger vi fra andre samarbeidspartnere?
  • Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen og hvordan påløper de (f. eks. faste eller variable kostnader, stordriftsfordeler, kostnadssynergier ("economy of scope")
  • Hvilken inntekt eller andre gevinster forventes for UNINETT eller kunden/UH-sektoren?
 • Kartlegge relevante eksisterende tjenester (i vår portefølje, i UH-sektoren eller på markedet).
  - Finnes det tjenester som direkte eller gjennom videreutvikling kan dekke samme behov?
  - Hvilke andre tjenester vil tjenesten ha betydning for, eller være avhengig av?

Disse spørsmålene skal besvares når prosjektmandat fylles ut i prosjektrammeverket.  

I idéfasen er det mulig å etablere en eksperimentell tjeneste for å teste ut idéen, ev. videreføre en eksperimentell tjeneste som er opphav til idéen.