Dataporten

NB! Uninetts tjeneste Dataporten er høsten 2018 slått sammen med tjenesten Feide innlogging. Se nærmere informasjon om dette på www.feide.no
 

Dataporten er en tjenesteplattform som hjelper utdanningsinstitusjonene til å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger. Dataporter kobler sammen datakilder og tjenester på en måte som gjør det enkelt for tjenestetilbyderne å tilby gode tjenester til utdanningssektoren, samtidig som sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder kontroll over hvor personopplysninger og annen informasjon spres.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Dataporten er primært rettet mot universiteter, høgskoler, grunnopplæringa samt tjenesteleverandører som leverer tjenester til utdanningssektoren.

Forutsetninger: 

Tjenesten krever Feide-innlogging.

Grunnskole og videregående skole: Det jobbes med de siste nødvendige avklaringene rundt bruk av Dataporten i grunnopplæringa, og vi håper å kunne åpne opp for alle vertsorganisasjoner i grunnopplæringa om ikke lenge. Virksomheter som er spesielt interessert i å være tidlig ute, kan kontakte Uninett og informere om dette.

Beskrivelse av tjenesten: 

Utdanningssektoren tar i bruk flere digitale tjenester, og tjenestene blir mer persontilpasset. Det betyr at vi deler mer data med flere tjenester. Det kan være persondata som for eksempel navn, e-post, bilde og Feide-ID, gruppedata som fag, emne, kull, studieprogram og studiegrupper eller informasjon om eksamener, oppgaver, studier og ansatteroller.

Med Dataporten oppnår utdanningssektoren to ting:

 1. Vi senker terskelen for leverandører som vil levere gode tjenester til utdanningssektoren. Det blir mindre behov for skreddersøm og krevende integrasjoner. Sektoren får billigere og bedre tjenester.
 2. Sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder god kontroll på dataflyten, og vet hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av at det stadig blir flere digitale tjenester å forholde seg til.

Les mer om fordeler ved Dataporten.

Her finner du teknisk dokumentasjon.

Kostnad: 

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. 

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngikk avtale om å benytte tjenesten.

Statlige universiteter og høgskoler

Øvrige Uninett-medlemmer

 • Pris beregnes ut fra antall ansatte og studenter.
 • Pris per ansatt/student:
  • 0–50: kr 25,–
  • 51–100: kr 23,–
  • 101–250: kr 20,–
  • 251–700: kr 15,–
  • 701–3 500: kr 10,–
  • 3 501–6 000: kr 7,–
  • 6 001–100 000: kr 5,–
 • Eksempel: Dersom din virksomhet har 100 ansatte og 2000 studenter, blir prisen kr 10,– per student/ansatt. Total pris blir dermed kr 21 000,–.
 • Bruk av ID-porten kan medføre tilleggskostnader 

Grunnopplæringa

 • Dataporten er foreløpig ikke tilgjengelig for grunnopplæringa.

Tjenesteleverandører

Bestillingsinformasjon: 

For skoleeiere, universitet/høgskoler og forskningsinstitutt (vertsorganisasjoner) 

For tjenesteleverandører

Organisering av tjenesten: 

Dataporten forvaltes, driftes og videreutvikles av Uninett. Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten blir ivaretatt av prioriteringsråd for mellomvare.

Pålitelighet: 

Dataporten er designet for å være kritisk infrastruktur i utdanningssektoren. Alle komponenter har redundans og kan oppdateres uten nedetid.

Dataporten er bygget for å støtte multiple datasentre, men kjører foreløpig bare i ett datasenter (i Trondheim).

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter.

Support: 

Spørsmål fra sluttbrukere angående brukernavn, passord og samtykke skal håndteres av lokal brukerstøtte.

Bistand til administratorer og utviklere hos vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører angående registrering av tjenester og APIer og integrasjon med Dataporten kan fås ved å kontakte Uninett på support@feide.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087.

Kontaktinformasjon: