Dataporten gir fordeler

Dataporten har to mål: For det første skal den senke terskelen for leverandører som vil levere gode tjenester til utdanningssektoren. Det blir mindre behov for skreddersøm og krevende integrasjoner. Sektoren får billigere og bedre tjenester. For det andre skal sluttbrukerne og virksomhetene ha god kontroll på dataflyten, og vite hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av at det stadig blir flere digitale tjenester å forholde seg til. 

I utdanningssektoren finnes mye data om studenter, ansatte og forskere. Det kan være persondata, som navn, epost, bilde og Feide-ID. Det kan være gruppedata som fag, emne, kull, studieprogram og studiegrupper. Det kan være informasjon om eksamener, oppgaver, studier, ansatteroller og så videre. Dataporten gjør det enklere å dele disse dataene med tjenester, samtidig som den enkelte virksomhet - og sluttbruker - kan ha kontroll på hvor personopplysninger og andre data spres.

Dataporten senker terskelen

Ved å øke tilgjengeligheten på sektorspesifikke data, samt å forenkle innloggingen, gjør Dataporten det enklere å tilby nye, gode sluttbrukertjenester til studenter, lærere og forskere.

I Dataporten registrerer du tjenesten din, velger hvordan sluttbrukere skal logge seg inn, og hvilke data tjenesten din trenger. Du får enkelt oversikt over hvilke API-er som finnes og som din tjeneste kan få tilgang til.

Sluttbrukere forventer enkel tilgang til mobilapplikasjoner. Dataporten tilbyr en mer moderne måte å koble seg til Feide, ID-porten og andre innloggingsløsninger (via OAuth 2.0).

 

Hold oversikt over dataflyten

I Dataporten kan din virksomhet registrere og styre tilgang til deres API-er. Dere kan velge å la sluttbrukeren selv - studenten og forskeren - styre tilgang til sine data. Virksomheten har kontroll over hvilke tjenester som har tilgang til API-ene - og dermed til dataene. Det gjør det enklere å dele mer data. At Dataporten legger opp til mest mulig selvbetjening hjelper også på.

Del grupper på tvers

Informasjon om hvilke grupper man tilhører er spesielt viktig i utdanningsektoren. Alle er knyttet til bestemte organisasjoner, avdelinger, fakulteter, institutter og grupper. Studenter er knyttet til kull, klasser, studieprogram og emner. Slik informasjon brukes for å tilpasse tjenestene til den enkelte sluttbruker samt styre hvem som får tilgang til tjenester.

Dataporten henter gruppeinformasjon fra FS og Feide allerede i dag. For høyere utdanning hentes fag, emne, kull, studieprogram og studiegrupper fra FS, og organisasjon og org.enhet fra Feide.

Universiteter og høgskoler har gjerne flere gruppekilder – ta kontakt med oss for å koble til disse (kontakt@uninett.no).

For grunnopplæringa hentes trinn, basisgruppe/klasse, undervisningsgruppe, utdanningsprogram, programområde, skole og skoleeier. NB: Grunnopplæringa benytter Dataporten kun til pilotformål foreløpig.

Student, ansatt eller forsker? Da kan du lage og administrere dine egne grupper i Dataporten. I disse gruppene kan du legge til personer som du til enhver tid samarbeider mest med. Alle grupper kan deles på tvers mellom ulike tjenester.

Lag dine egne grupper: https://grupper.dataporten.no/