Personvern og informasjonssikkerhet

Tjenester i Dataporten vil vanligvis behandle opplysninger om ansatte og studenter/elever. Slike opplysninger er personopplysninger, og kan være alt fra navn og e-postadresser til informasjon i aktivitetslogger og egenprodusert innhold. Elektronisk behandling og sikring av personopplysninger er regulert i personvernlovgivningen (GDPR). Reglene gjelder for tjenester som tilbys i og bestilles via Dataporten. 

Personvernlovgivningen har regler som både retter seg mot vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører. Formålet med reglene er å ivareta sluttbrukernes rett til kontroll med og medbestemmelse over hva vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører gjør med deres personopplysninger. Datatilsynet fører kontroll med at reglene overholdes. 

Følgende regler gjelder:

  1. For sluttbrukere
  2. For vertsorganisasjoner
  3. For tjenesteleverandører

For utfyllende informasjon om personvern og regler om elektronisk behandling av personopplysninger, se Datatilsynets hjemmeside.

Tjenesteleverandører som velger å åpne opp for internasjonal pålogging via eduGAIN, må også følge vilkårene i GÉANT Data Protection Code of Conduct.

Kontakt: