Personvern og informasjonssikkerhet for sluttbrukere

Sluttbrukerne, for eksempel studenter, elever, forskere, lærere og andre ansatte, har visse personvernrettigheter når tjenester i Dataporten behandler personopplysninger om dem.

Følgende personvernrettigheter gjelder for sluttbrukerne når vertsorganisasjonen (universitet, høyskole eller skoleeier) har bestemt hvilke tjenester sluttbrukerne kan bruke:

  • informasjon om hva som skjer med deres personopplysninger
  • innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger
  • protestere mot og kreve at bruken av egne personopplysninger begrenses
  • få med seg kopier av egne personopplysninger (dataportabilitet)
  • rettigheter ved bruk av automatiserte beslutningssystemer og personprofilering

Dersom sluttbrukerne velger å benytte andre tjenester enn de som er bestemt av vertsorganisasjonen (privat bruk), har sluttbrukerne de samme personvernrettigheter som nevnt ovenfor.

Sluttbrukerne har også et selvstendig ansvar når de bruker tjenester i Dataporten:

  • De skal sette seg inn i hvordan tjenesteleverandørene behandler personopplysninger.
  • De skal behandle opplysninger om andre personer på en lovlig og forsvarlig måte.

Mer informasjon om sluttbrukernes rettigheter og ansvar

Kontakt: