Gruppeinformasjonsverktøy - Foodle

Foodle er et webbasert verktøy for innsamling og oppsummering av informasjon fra en gruppe brukere.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for alle.
Forutsetninger: 

Brukere av Foodle må være registrert i Feide, OpenIDP eller en annen av Foodles autentiseringskilder. Se https://foodl.org

Beskrivelse av tjenesten: 

Foodle er en samarbeidsverktøy til brukere både i og utenfor UH-sektoren. Tjenesten lager oversikter over påmeldinger, avstemninger, og enkle spørreundersøkelser der hver bruker i en gruppe kan oppgi sine preferanser og kommentarer. 

Kostnad: 

Foodle er fritt tilgjengelig uten egen kostnad for kunden. Besøk Foodles nettside, https://foodl.org, for informasjon om tilgang og bruk.

Bestillingsinformasjon: 

Besøk Foodles nettside, https://foodl.org, for informasjon om tilgang og bruk.

Organisering av tjenesten: 

Foodle leveres og driftes av UNINETT AS.

Kontaktinformasjon: