Trådløst gjestenett - Gjestenett UH

UNINETTs tjeneste trådløst gjestenett er en felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Løsningen gir enkel trådløs nettilgang for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til eduroam. Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS, og har i tillegg mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for alle UNINETTs kunder.
Forutsetninger: 

Tjenesten er tilgjengelig for kunder som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli henvist til en selvbetjeningsportal der man oppgir navn, organisasjon og mobilnummer (kun mobilnummer er påkrevet). Når dette er sendt mottar gjesten en SMS med påloggingsinformasjon. Tildelt gjestenettkonto er aktiv i 12 timer og kan brukes på inntil tre enheter. En enhet uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av den enkelte UH-institusjon. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevet vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos hver enkelt.

Tjenesten består av følgende komponenter:

  • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal)
  • Registrering og opprettelse av gjestekonti
  • SMS gateway
  • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer (for eksempel ved større arrangementer)

Hver enkelt institusjon som benytter trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett. Denne SSID benytter så "Trådløst gjestenett" som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng utveksles og testes ved inngåelse av avtale.

Kostnad: 

Kostnad for tjenesten vil være en fordeling av UNINETTs utgifter til drift, støtte, utvikling, lisenser og engangskostnader fordelt over tre år. Dermed vil kostnad avhenge noe av antall deltagende institusjoner. I forhold til anskaffelse og drift av tilsvarende egen løsning antas kostnader å bli rundt 1/3.

Prisen for tjenesten består av:

  1. Etableringsavgift: 5.000,-
  2. Tjenesteavgift, årlig, basert på institusjonens størrelse. Ta kontakt for pris.
  3. Utsending av SMS til brukere av gjestenettløsningen faktureres per SMS, kunden har to valg: a) Institusjonen betaler, og blir fakturert 0,89 per mottatte SMS. b) Sluttbrukerbetalt, hver SMS vil koste 2,- for sluttbruker.
Bestillingsinformasjon: 

For bestilling send e-post til kontakt@uninett.no.

Organisering av tjenesten: 

Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Support: 
Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00, åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.
Kontaktinformasjon: