Logganalyse

Logganalyse er et nyttig og brukervennlig analyseverktøy for overvåkning, feilsøking og ressursplanlegging.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Alle som håndterer systemer med logger kan ha nytte av tjenesten.
Forutsetninger: 

Brukerne må bruke Feide-innlogging. I mai 2017 legges autentisering om, så brukerne må benytte Dataporten.

Beskrivelse av tjenesten: 

Logganalyse mottar og analyserer et stort volum av logginformasjon gjennom parsing og lagring av logger (Logstash og Elasticsearch). Deretter blir nøkkeldata presentert gjennom Kinaba i et brukervennlig, digitalt format med enkle navigasjonsløsninger. 

For å sikre høy tilgjengelighet er det etablert redudant 10 GB datanettforbindelser, samtidig som Logganalyse kjører på et cluster av redudante maskiner. Tjenesten er skalerbar til meget store datamengder. 

Grunnet sikkerhetshensyn har hver bruker kun tilgang til egne loggfiler. I tillegg har UNINETT laget et "skall" for autentisering og autorisasjon rundt Kibana. Loggene er dessuten tilgjengelig i orginalformat i en begrenset periode. 

Tjenesten kjører på et datasenter der data blir lagret og prossesert på dedikerte tjenere som fysisk er plassert ved UNINETT/NTNU og driftet av UNINETT. All data og databehendling håndteres dermed av én leverandør og er underlagt norsk lovgivning. 

Kostnad: 

Kostnadene ved tjenesten er lav sammenlignet med kommersielle alternativer. Det kan bli en ekstra kostnad for langvarig lagring av store mengder loggdata. Prisen beregnes pr. dag, slik at en uventet massiv logging, f.eks. ved feil i et system, ikke skal få drastiske økonomiske konsekvenser for kunden.

  • Kostnaden faktureres etterskuddsvis basert på registrert bruk.
  • Det er ingen påmeldingsavgift.
  • Dersom total bruk av tjenesten fra hele sektoren overstiger 300 GB per dag, vil prisen kunne justeres nedover. 
  • For tyngre bruk av Logganalyse gjelder en trinnvis lavere pris per GB.

Betalingsmodell for Logganalyse, alle priser er per GB logget på en enkelt dag

Fra      Til       Pris per GB for loggvolum som overstiger "Fra"
400                  kr 1,04
200    400      kr 2,08
100     200      kr 4,17
   40     100      kr 6,22
     0       40      kr 8,33

Oversikten under viser kostnad per år ved et gitt jevnt loggvolum per dag, sammelignet med det kostnaden ville vært ved fast pris kr 8,33 per GB.

GB/dag  Kostnad         (Kostnad ved fast pris 8,33 kr/GB)
40          120.000            120.000
80          212.000            243.000
200        410.000            608.000
500        600.000          1.520.000
1000      790.000           3.040.000
Bestillingsinformasjon: 

Tjenesten Sikkerhetsanalyse er avhengig av Logganalyse, og de to tjenestene bestilles ofte sammen. Derfor er bestilling av Logganalyse beskrevet i Sikkerhetsanalyse brukerdokumentasjon. Det er ingenting i veien for å bestille Logganalyse uten Sikkerhetsanalyse.

Organisering av tjenesten: 

Logganalyse vil bli håndtert gjennom et egnet prioriteringsråd med medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren.

Det er et faglig samarbeide i sektoren rundt Logganalyse, se Agora-siden for Logganalyse.

Kontaktinformasjon: