Logganalyse

Logganalyse er et nyttig og brukervennlig analyseverktøy for overvåkning, feilsøking og ressursplanlegging.
Forutsetninger: 

Brukerne må bruke Feide-innlogging.

Beskrivelse av tjenesten: 

Logganalyse mottar og analyserer et stort volum av logginformasjon gjennom parsing og lagring av logger (Logstash og Elasticsearch). Deretter blir nøkkeldata presentert gjennom Kibana i et brukervennlig, digitalt format med enkle navigasjonsløsninger. 

For å sikre høy tilgjengelighet er det etablert redundant 10 GB datanettforbindelse, samtidig som Logganalyse kjører på et cluster av redundante maskiner. Tjenesten er skalerbar til meget store datamengder. 

På grunn av sikkerhetshensyn har hver bruker kun tilgang til egne loggfiler. Uninett har i tillegg laget et "skall" for autentisering og autorisasjon rundt Kibana. Loggene er dessuten tilgjengelig i originalformat i en begrenset periode.

Tjenesten kjører på et datasenter der data blir lagret og prosessert på dedikerte tjenere som fysisk er plassert ved Uninett/NTNU, og som driftes av Uninett. All data og databehandling håndteres dermed av én leverandør og er underlagt norsk lovgivning. 

Kostnad: 

Kostnaden ved tjenesten er lav sammenlignet med kommersielle alternativer. Det kan bli en ekstra kostnad for langvarig lagring av store mengder loggdata. Prisen beregnes per dag, slik at uventet massiv logging, for eksempel ved feil i et system, ikke skal få drastiske økonomiske konsekvenser for kunden.

  • Kostnaden faktureres etterskuddsvis basert på registrert bruk
  • Det er ingen påmeldingsavgift
  • Dersom total bruk av tjenesten fra hele sektoren overstiger 300 GB per dag, vil prisen kunne justeres ned
  • For tyngre bruk av Logganalyse gjelder en trinnvis lavere pris per GB

Oversikten under viser kostnad per år ved et gitt jevnt loggvolum per dag, sammelignet med det kostnaden ville vært ved fast pris 8,33 kroner per GB.

 GB per dag  Kostnad  (Kostnad ved fast pris 8,33 kr per GB)
 40  120 000 kr  120 000 kr
 80  212 000 kr  243 000 kr
 200  410 000 kr  608 000 kr
 500  600 000 kr  1 520 000 kr
 1000  790 000 kr  3 040 000 kr
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er tilgjengelig for institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Alle som håndterer systemer med logger kan ha nytte av tjenesten.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Uninett for å bestille tjenesten.

Tjenesten Sikkerhetsanalyse er avhengig av Logganalyse, og de to tjenestene bestilles ofte sammen. Derfor er bestilling av Logganalyse beskrevet i Sikkerhetsanalyse brukerdokumentasjon. Det er ingenting i veien for å bestille Logganalyse uten Sikkerhetsanalyse.

Organisering av tjenesten: 

Logganalyse vil bli håndtert gjennom et egnet prioriteringsråd med medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren.

Det er et faglig samarbeid i sektoren rundt Logganalyse. Se Agora-siden for Logganalyse.

Kontaktinformasjon: