Nettilknytning via UNINETT - forskningsnettet

Tilknytning til UNINETTs landsdekkende forskningsnett gir internettilgang med svært høy kapasitet for brukere i hele Norge, inkludert Svalbard. UNINETTs forskningsnett er transparent og nøytralt, har svært høy kapasitet, og gir brukerne nettilgang også til andre samtrafikkpunkt nasjonalt og internasjonalt, inklusive utenlandske forskningsnett. Forskningsnettet har stor redundans og fleksibilitet. Tilknytningen til forskningsnettet utgjør basis for de fleste andre tjenester levert av UNINETT.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Nettilknytning via UNINETT kan benyttes av alle statlige universiteter og høgskoler. I tillegg kan andre virksomheter innen undervisning, forskning, muséer og biblioteker tilknyttes forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Nettilknytning via UNINETT benyttes av alle statlige universiteter og høgskoler.  Det er også tilgjengelig for andre virksomheter innen undervisning, forskning, muséer og biblioteker.

Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETTs forskningsnett tilknyttes normalt med minimum 1 Gbit/s Ethernet grensesnitt, men lavere kapasiteter kan produseres på forespørsel. Nettilknytningen er transparent, slik at man kan kjøre ende-til-ende kommunikasjon uten noen form for hindringer eller flaskehalser.

Alle institusjoner har frem til idag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard. Det gjøres ulike målinger og samles kontinuerlig trafikkstatistikk på og resultatene gjøres tilgjengelig.

Ekstra tilknytninger for eventell lastdeling og redundans kan etableres. For særlig lastkrevende applikasjoner og/eller som krever absolutt fast tidsforsinkelse kan dedikerte optiske forbindelser tilbys nasjonalt og internasjonalt. Spesifikt rutingoppsett for selektiv trafikkstyring kan settes opp for dette.

Kostnad: 

Tilknytning til forskningsnettet betales via UNINETTs årlige tjenesteavgift. Se forøvrig mer informasjon om vår prismodell her

Bestillingsinformasjon: 

Nettilknytning via UNINETT benyttes av alle statlige universiteter og høgskoler.

 Andre organisasjoner som ønsker å koble seg til forskningsnetett kan ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no.

Organisering av tjenesten: 

Forskningsnettet utvikles og driftes av UNINETT AS

Kontaktinformasjon: