Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse – L2VPN

Med tjenesten L2VPN kan Uninett transportere Ethernet-pakker mellom to av Uninetts tilstedeværelsespunkt. Tjenesten kan blant annet brukes til å forlenge internt nettverk mellom hovedkontor og avdelingskontor.
Forutsetninger: 

Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse kan settes opp for alle som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

Standardløsning leveres som et 802.1q VLAN-tag på en eksisterende fysisk tilkobling til Uninett. Dedikerte fysiske porter kan leveres på forespørsel. Ved bruk av eksisterende forbindelser uten VLAN-tags må tilkoblingen omkonfigureres. Trafikken innkapsles ved hjelp av MPLS, og bæres gjennom stamnettet mellom de to endepunktene.

Det reserveres ikke kapasitet i nettet for trafikken som bæres av tjenesten. Det vil si at trafikken blir gjenstand for samme behandling som annen trafikk.

Tjenesten tilbyr trafikkseparasjon
Uninett garanterer for at uinnkapslet trafikk mellom endepunktene ikke lekker ut på kundeaksesser der den ikke er ment å termineres. Tjenesten tilbyr imidlertid ingen garanti for konfidensialitet, i og med at innholdet i trafikken ikke krypteres.

Trafikken mellom de to endepunktene vil være gjenstand for omruting ved et eventuelt utfall av enkeltforbindelser internt i Uninetts stamnett, tilsvarende det som gjelder for normal IP-trafikk mellom de to endepunktene, forutsatt at det finnes en alternativ vei. En enkelt L2VPN-forbindelse vil imidlertid være sårbar for forstyrrelser på de to kantruterne i Uninett. Dersom du ønsker å sette opp en mest mulig feiltolerant forbindelse mellom to installasjoner – som ikke er utsatt for en slik mulig forstyrrelse – bør du sette opp to forbindelser der du bruker ulike Uninett kantrutere. Da kjører du en form for dynamisk ruting over forbindelsene. 

Kostnad: 

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken. Ved bruk av dedikerte fysiske porter vil det tilkomme en portpris.

Øvrige kunder betaler på bakgrunn av kapasitet på forbindelsen og antall fysiske porter man benytter.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Hvem kan benytte tjenesten: 

L2VPN kan settes opp for alle som benytter Uninett som internettleverandør. 

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Uninett for informasjon om bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet og deler infrastruktur med dette. Dialog med universitets- og høgskolesektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087.

Support: 

Alle kunder har tilgang til Uninetts driftssenter. Driftssenteret mottar feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte.

Kontaktinformasjon: