Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse - L2VPN

L2VPN er en tjeneste der UNINETT kan transportere Ethernet-pakker mellom to av UNINETTs tilstedeværelsespunkter. Tjenesten kan blant annet brukes til å forlenge internt nettverk mellom hovedkontor og avdelingskontor.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse - L2VPN kan settes opp for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse kan settes opp for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Standardløsning leveres som et 802.1q VLAN-tag på en eksisterende fysisk tilkobling til UNINETT. Dedikerte fysiske porter kan leveres på forespørsel. Ved bruk av eksisterende forbindelser uten VLAN-tags må tilkoblingen omkonfigureres. Trafikken innkapsles ved hjelp av MPLS og bærer trafikken gjennom stamnettet mellom de to endepunktene.

Det reserveres ikke noe kapasitet i nettet for trafikken som bæres av tjenesten, så trafikken blir gjenstand for samme behandling som annen trafikk.

Tjenesten tilbyr trafikkseparasjon
UNINETT garanterer for at uinnkapslet trafikk ikke lekker ut mellom de to endepunktene og ut på kundeaksesser der den ikke var ment å termineres. Tjenesten tilbyr imidlertid ikke noen garanti for konfidensialitet, i og med at det ikke gjøres kryptering av innholdet i trafikken som bæres.

Trafikken mellom de to endepunktene vil være gjenstand for eventuell omruting ved utfall av enkeltforbindelser internt i UNINETTs stamnett, tilsvarende det som gjelder for normal IP-trafikk mellom de to endepunktene, forutsatt at det finnes en alternativ vei. Imidlertid vil en enkelt L2VPN-forbindelse være sårbar for forstyrrelser på de to kant-ruterne i UNINETT.

Dersom du ønsker å sette opp en mest mulig feiltolerant forbindelse mellom to installasjoner, som ikke er utsatt for denne muligheten for forstyrrelse, bør du følgelig sette opp to forbindelser der du bruker ulike UNINETT kant-rutere. Da kjører du heller en form for dynamisk ruting over forbindelsene.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

Kostnad: 

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken. Ved bruk av dedikerte fysiske porter vil det tilkomme en portpris.

Øvrige kunder betaler på bakgrunn av kapasitet på forbindelsen og antallet fysiske porter man benytter.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no for mer informasjon.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet og deler infrastruktur med dette. Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av felles prioriteringsråd for nett og nettnæretjenester.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.

Support: 
Alle kunder har tilgang til UNINETT driftsenter som mottar feilmeldinger og gir teknisk support.
Kontaktinformasjon: