Informasjonssikkerhet

Tjenesten omfatter rådgivning og støtte innen informasjonssikkerhet. Tjenesten leveres av UH-sektorens sekretariatet for informasjonssikkerhet hos UNINETT.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Kundegruppen er i hovedsak informasjonssikkerhetsansvarlige/CISO/CSO og IT-ledere hos institusjonene.
Forutsetninger: 

Det er ingen forutsetninger for bruk av tjenesten.

Beskrivelse av tjenesten: 

Følgende aktiviteter dekkes av den faste tjenestekostnaden institusjonene betaler inn til sekretariatet:

  • Policyer, rammeverk og metodikk
  • Maler og informasjonsmateriell
  • "Enkel" sikkerhetsrådgivning
  • Informasjon om trusselbildet i samarbeid med UNINETT CERT
  • Sikkerhetsportal
  • Internasjonalt samarbeid

I tillegg arrangerer sektretariatet to årlige informasjonssikkerhetskonferanser hvor deltagelse faktureres til kostpris. Disse er Sikkerhetsforum i juni og et eget spor under SUHS-konferansen i oktober/november.

Betalbare tjenester omfatter:

Kostnad: 

Tjenestene som ikke ligger i den faste tjenestekostnaden faktureres med UNINETTs timepris som i 2016 er NOK 1010,-.

Veiledende kostnader:

Ståstedsanalyse (tidl. 1. gangs rev.)    
Litt forberedelse (WEB etc..) 8 timer
1 dags workshop  20 timer
Gjennomgang av dokumenter 8 timer
Utarbeidelse av rapport 24 timer
Kvalitetssikring 8 timer
Selvkost 68680 kroner

PolicyWorkshop    
Forberedelse 16 timer
1 dags workshop 20 timer
Selvkost 36360 kroner

Risikoikovurdering (ROS)   
1 dags workshop 20 timer
Utarbeidelse av rapport 24 timer
Kvalitetssikring 8 timer
Selvkost 52520 kroner

Styringssystem for informasjonssikkerhet  
Forberedelse/oppstartsmøte 15 timer
Møte styrende del 10 timer
Gjennomgang styrende dok 15 timer
Oppfølging styrende (video møte) 6 timer
Revisjon styrende dok. 4 timer
Møte gjennomførende del 10 timer
Gjennomgang gjennomførende dok 10 timer
Oppfølgingsmøte gjennomførende dok 6 timer
Møte kontrollerende del 10 timer
Gjennomgang kontrollerende dok 10 timer
Oppfølgingsmøte kontrollerende dok 6 timer
Avslutningsmøte overlevering 10 timer
Selvkost 113120 kroner

Reiseutgifter kommer i tillegg etter statens satser.

Organisering av tjenesten: 

Informasjonssikkerhetstjenestene leveres av UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet. Sekretariatet er opprettet av UNINETT på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. De nasjonale retningslinjene for informasjonssikkerhet legges til grunn for sekretariatets arbeid. Sekretariatet benytter også personell fra UNINETT CERT for å bistå med informasjon om trusselbildet, utarbeidelse av materiell og til å gjennomføre aktiviteter hos kunder. En referansegruppe fra UH-sektoren er rådgivende for sekretariatets arbeid.

Kontaktinformasjon: