Rådgiving informasjonssikkerhet

NB! Tjenesen er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

Tjenesten omfatter rådgivning og støtte innen informasjonssikkerhet. Den leveres av UH-sektorens sekretariatet for informasjonssikkerhet hos Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Kundegruppen er i hovedsak informasjonssikkerhetsansvarlige/CISO/CSO og IT-ledere hos institusjonene. Tjenesten kan også benyttes av tjenesteansvarlige, systemeiere og prosjektledere.

Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

Følgende inngår i tjenesteavgiften for de statlig eide UH-institusjonene:

 • Policyer, rammeverk og metodikk
 • Maler og informasjonsmateriell
 • Generell sikkerhetsrådgivning
 • Generell rådgiving innenfor jus og informasjonssikkerhet
 • Informasjon om trusselbildet i samarbeid med Uninett CERT
 • Sikkerhetsportal
 • Internasjonalt samarbeid
 • Tilgang til nanolæringsplattformen Junglemap
 • Gratis opplæringspakke fra NorSIS i forbindelse med sikkerhetsmåneden oktober

I tillegg arrangerer sekretariatet to årlige møter i sikkerhetsforum hvor deltakelse faktureres til kostpris.

Videre er følgende tjenester tilgjengelig for virksomheten mot ekstra vederlag (listen er ikke uttømmende):

 • Etablering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Policyworkshop
 • Rådgiving innenfor jus og informasjonssikkerhet
 • Risikovurderinger
 • Virksomhetskritikalitetsvurderinger
 • Kontinuitet- og beredskapsplaner
 • Databehandleravtaler
 • Revisjoner
 • Sikkerhetskulturbygging

For faglig hjelp og veiledning for informasjonssikkerhet, besøk vår Infosikkerhetsportal.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

Kostnad: 

Sekretariatet finansieres gjennom årlig tjenesteavgift. Tjenesteavgiften skal dekke kostnader forbundet med å drive sekretariatet, både med hensyn til bemanning, kompetanse og deltakelse i internasjonale fora. Det er statlig eide UH-institusjoner som finansierer sekretariatet.  Tjenesteavgiften revideres årlig, og kommer frem av årlig forvarsel fra Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Organisering av tjenesten: 

Informasjonssikkerhetstjenestene leveres av UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet. Sekretariatet er opprettet av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De nasjonale retningslinjene for informasjonssikkerhet legges til grunn for sekretariatets arbeid. Sekretariatet benytter også personell fra Uninett CERT for å bistå med informasjon om trusselbildet, utarbeidelse av materiell og til å gjennomføre aktiviteter hos kunder. En referansegruppe fra UH-sektoren er rådgivende for sekretariatets arbeid.

Pålitelighet: 

Ikke relevant for denne tjenesten.

Support: 

Henvendelser knyttet til tjenesten rettes til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. på kontakt@uninett.no telefon +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Kontaktinformasjon: