Samordnet kommunikasjon – Skype for Business

Gjennom tjenesten Samordnet kommunikasjon forvalter Uninett leveransen av verktøyet Skype for Business til UH-sektoren. Med Skype for Business kan brukeren ha nettbaserte møter med hvem som helst, hvor som helst, og på ulike enheter. Verktøyet tilbyr direktemeldinger, lyd- og videosamtaler, online møter og deling av filer, samt deling av skrivebord, programmer og tavle. Fjernstyring av andres skrivebord er mulig. Også de som ikke bruker Skype for Business kan delta på møter, så lenge de har telefon- eller internettforbindelse. Samtaler beskyttes gjennom godkjenning og kryptering. Brukeren kan se kontaktenes påloggingsstatus, og planlegge møter i Outlook.
Forutsetninger: 

Skype for Business settes opp med sertifikater for å sikre kommunikasjonen, og sertifikatene leveres av Uninetts tjeneste Sikkerhetssertifikater. Kunder må derfor også abonnere på denne tjenesten.

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Autentisering mot UH-Skype skjer gjennom UH-AD, som er en tjeneste levert av Universitetet i Oslo. Ta kontakt for mer informasjon om denne.

Beskrivelse av tjenesten: 

Det vil i utgangspunktet være en begrensning på kun ett domene per organisasjon.

Kostnad: 

Tjenesten koster 29 kroner per bruker per måned. 

For virksomheter med flere enn 1000 brukere gjelder følgende rabattmatrise:

 Antall brukere  Prosent rabatt  Pris per bruker per måned
 0–999  0  kr 29,00
 1 000–1 999  -10  kr 26,10
 2 000–2 999  -20  kr 23,20
 3 000–4 999  -30  kr 20,30
 5 000 -->  -40  kr 17,40

Kostnader for bruk av eventuelle støttesystemer kommer i tillegg. Ta kontakt for pris.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er tilgjengelig for alle med nettilknytning via Uninett.

Bestillingsinformasjon: 

For bestilling av tjenesten, kontakt Uninett.

Organisering av tjenesten: 

Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. Uninett har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten. Dette skjer i tett samarbeid med virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten. 

UiT Norges arktiske universitet og NTNU samarbeider om den tekniske leveransen knyttet til tjenesten. All kundekontakt, unntatt andrelinje brukerstøtte, går via Uninett. Prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pålitelighet: 

Tjenesten er satt opp med redundans, to fysiske lokasjoner. Ved utfall på den aktive lokasjonen utføres det manuell failover, som for øyeblikket kan ta opptil to timer.

Support: 

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte.

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Virksomhetens IT-avdeling får tilgang til andrelinje brukerstøtte på eget kontaktpunkt for driftsleverandør, som oppgis ved tilknytning. Åpningstid for dette kontaktpunktet er 08.00–16.00.

Kontaktinformasjon: