Samordnet kommunikasjon - Skype for Business

Gjennom sin tjeneste Samordnet kommunikasjon forvalter UNINETT leveransen av verktøyet Skype for Business til UH-sektoren. Med Skype for Business kan brukeren samarbeide og ha nettbaserte møter med hvem som helst, på ulike enheter, og fra hvor som helst. Verktøyet tilbyr instant messaging (IM), lyd- og videosamtaler, online møter og deling av bilder, dokumenter og filer generelt, samt deling av skrivebord, programmer og tavle. Fjernstyring av andres skrivebord er mulig. Også de som ikke bruker Skype for Business kan delta på møter, så lenge de har telefon- eller internettforbindelse. Samtaler beskyttes gjennom godkjenning og kryptering. Brukeren kan se påloggingsstatus til sine kontakter, og planlegge møter i Outlook.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Alle UNINETTs kunder.
Forutsetninger: 

Skype for Business settes opp med sertifikater for å sikre kommunikasjonen, og sertifikatene leveres av UNINETTs sertifikattjeneste sikkerhetssertifikater. Kunder må derfor også abonnere på denne, se her for mer informasjon: https://www.uninett.no/scs.

Autentisering mot UH-Skype skjer gjennom UH-AD, som er en tjeneste levert av UiO. Ta kontakt for mer informasjon om denne.

Beskrivelse av tjenesten: 

Det vil i utgangspunktet være en begrensning på kun ett domene per organisasjon.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Tjenesten koster 29 kroner per bruker per måned. 

For virksomheter med flere enn 1000 brukere gjelder følgende rabattmatrise:

0-999 brukere                 0 % rabatt       kr. 29,00 pr. bruker pr. mnd.

1000-1999 brukere        -10 % rabatt       kr. 26,10 pr. bruker pr. mnd.

2000-2999 brukere        -20 % rabatt       kr. 23,20 pr. bruker pr. mnd.

3000-4999 brukere        -30 % rabatt       kr. 20,30 pr. bruker pr. mnd.

5000 ->                             -40 % rabatt       kr. 17,40 pr. bruker pr. mnd.

Kostnader for bruk av eventuelle støttesystemer kommer i tillegg. Ta kontakt for pris.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

UNINETT eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. UNINETT har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten, i tett samarbeid med de virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten. UiT Norges arktiske universitet og NTNU samarbeider om den tekniske leveransen knyttet til tjenesten. All kundekontakt, foruten andrelinje support, går via UNINETT. Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pålitelighet: 
Tjenesten er satt opp med redundans, to fysiske lokasjoner. Ved utfall på den aktive lokasjonen utføres det manuell failover, som for øyeblikket kan ta opptil to timer.
Support: 
Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Virksomhetens IT-avdeling får tilgang til andrelinje support på eget kontaktpunkt for driftsleverandør, som oppgis ved tilknytning. Åpningstid for dette kontaktpunktet er kl. 08:00 til 16:00.
Kontaktinformasjon: