Live streaming av video

Live streaming tilbyr sanntidsstrømming av lyd og bilde til nettlesere på desktop, nettbrett og mobile enheter. Live streaming gjør det mulig å overføre forelesninger, workshops og møter til en gruppe på ca 5000-10000 samtidige seere. Tjenesten kan motta live strømmer fra mange typer opptaks-utstyr (kameraer + enkodere). Opptak og "time-shift" av strømmene er tilgjengelig.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for et utvalg institusjoner i testfasen. Sluttbrukere er ansatte og studenter ved høyskoler og universiteter.
Forutsetninger: 

Tjenesten krever Feide-pålogging. Brukere må selv anskaffe og konfigurere nødvendig opptaksenhet samt sørge for åpen (nok) nettaksess ut mot UNINETT og internett.

Status description: 
Tjenesten er eksperimentell . Det gis ingen lovnad om driftstøtte (kan være ustabil) og ingen lovnad om brukerstøtte. Tjenesten må ha lav kritikalitet. Levetiden defineres som maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en eksperimentell tjeneste legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til pilottjeneste. Her er det ingen forpliktelser mht. levetid
Varighet: 
til Søndag, desember 31, 2017 - 16:00
Beskrivelse av tjenesten: 

Merk: Tjenesten er under re-etablering. En ny version vil bli tilgjengelig etterhvert. Sanntidsstrømming med opptaksmuligheter tilbys nå også gjennom UNINETTs tjeneste for forelesningsopptak.

Live streaming er ment å være en rimelig og fleksibel streaming-løsning når en relativt stor gruppe seere (med ikke hele verden), eks. 5000, skal nåes med lyd og levende bilder med tilpasset kvalitet på forskjellige platformer. Tjenesten gjør automatisk opptak av innkommende strøm og tilbyr avspilling med "time-shift"-funksjonalitet, d.v.s. utsatt avspilling mens live-strømmen går.

Teknisk informasjon: Tjenesten er basert på ffmpeg og "chunk"-basert streaming over HTTP. Et kluster med tjenermaskiner bearbeider (transkoder) innkommende video-strøm (som kan være UDP, RTP og RTMP m.f. ), for så å lage 3-4 sekunders video-biter av forskjellig kvalitet og oppløsning. En spillerlist for alle video-bitene gjøres tilgjengelig for avspillere. Per i dag bruker tjenesten Http Live Streaming som format for lagrede video-strømmer for å gjøre strømmene enkelt tilgjengelig rett i nettlesere på alle platformer. MPEG-DASH vil sannsynligvis overta som format etter hvert som nødvendig støtte etableres seg i nettlesere.

Kostnad: 

Ekperimentelle tjenester hos UNINETT har ingen kostnad for brukeren. Tilbakemeldinger om feil, mangler og mulige forbedringer ønskes av tjenesteansvarlig.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt tjenesteansvarlig eller besøk tjenestens nettside, https://streamer.uninett.no, for informasjon om tilgang.

Organisering av tjenesten: 

Live streaming leveres og driftes av UNINETT. Tjenesten er ikke i produksjon og det gis ingen lovnader om oppetid eller varighet.

Kontaktinformasjon: