Ytelsesmålingsverktøy - perfSONAR NC

perfSONAR tilbyr infrastruktur for innsamling (og utveksling) av ytelsesmålinger over flere nettdomener. perfSONAR-NC er en variant av infrastrukturen, utviklet av UNINETT, der god skalerbarhet og responstid er i fokus.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for universiteter og høgskoler. Sluttbrukere er IT-personell.
Forutsetninger: 

Insitusjoner som ønsker å teste tjenesten må ta direkte kontakt med tjenesteansvarlig.

Status description: 
Tjenesten er eksperimentell . Det gis ingen lovnad om driftstøtte (kan være ustabil) og ingen lovnad om brukerstøtte. Tjenesten må ha lav kritikalitet. Levetiden defineres som maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en eksperimentell tjeneste legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til pilottjeneste. Her er det ingen forpliktelser mht. levetid
Beskrivelse av tjenesten: 

perfSONAR tilbyr infrastruktur for innsamling (og utveksling) av ytelsesmålinger over flere nettdomener. perfSONAR-NC er en variant av infrastrukturen, utviklet av UNINETT, der god skalerbarhet og responstid er i fokus.

Kostnad: 

Ekperimentelle tjenester hos UNINETT har ingen kostnad for brukeren.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt tjenesteansvarlig for informasjon om tilgang.

Organisering av tjenesten: 

perfSONAR-NC leveres og driftes av UNINETT AS som ekperimentell tjeneste. Eksperimentelle tjenester driftes normalt av enkeltpersoner eller en liten gruppe som også jobber med videreutvikling. Hovedpersonene i denne gruppen er angitt som kontaktpersoner.

Kontaktinformasjon: