UNINETTs tjenestekatalog

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan etableres fra og med 1. januar 2018. Tjenesteorganet får hovedkontor i Trondheim. UNINETT overfører mellom 30 og 40 ansatte til tjenesteorganet. Som følge av dette vil det bli endringer i UNINETTs ledergruppe og organisasjon fra og med 1. januar 2018. I all hovedsak er det tjenesteleveranser innenfor administrative systemer, undervisningsnære systemer, samt Sekretariatet for informasjonssikkerhet, som overføres til tjenesteorganet. Vi understreker at endringene ikke skal medføre negative konsekvenser for tjenesteleveranser og kundeoppfølging. Tjenestekatalogen vil oppdateres kontinuerlig i henhold til de endringer som kommer vedrørende tjenesteleveransene.

Tittel Kategori Statussorter i synkende rekkefølge
Live streaming av video
Samhandling og deling Eksperiment
Ruterdrift
Infrastruktur og mellomvare Pilot
Remote Visualisation
Forskning og undervisning Pilot
Data Planning Tool
Forskning og undervisning Pilot
Data Analytics
Forskning og undervisning Pilot
Logganalyse
Måling og analyse Produksjon
Læringsplattformer (LMS)
Forskning og undervisning Produksjon
Lagringstjeneste for vitenskapelige data - NorStore
Forskning og undervisning Produksjon
Optisk kanal (lambda)
Produksjon
Research Data Archive
Forskning og undervisning Produksjon
Økonomisystem – UBW (Agresso)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse – L2VPN
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Forelesningsopptak, enkelt system
Forskning og undervisning Produksjon
Sikkerhetssertifikater
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Webmøter – Adobe Connect
Samhandling og deling Produksjon
Bestillings- og fakturasystem (BFS)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Time-/romplanleggingsverktøy
Forskning og undervisning Produksjon
Plagiatkontroll
Forskning og undervisning Produksjon
Sanntid tale
Samhandling og deling Produksjon
Dataporten
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Digital eksamen
Forskning og undervisning Produksjon
Filoverføring – FileSender
Samhandling og deling Produksjon
Innkjøp og rammeavtaler
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Nettilknytning via UNINETT – forskningsnettet
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Videobro
Samhandling og deling Produksjon
Dokumentasjonsforvaltning
Økonomi og administrasjon Produksjon
Rekrutteringssystem
Økonomi og administrasjon Produksjon
Forelesningsopptak, komplett system – Kaltura
Forskning og undervisning Produksjon
Forelesningsopptak, komplett system – Mediasite
Forskning og undervisning Produksjon
Trådløst gjestenett – Gjestenett UH
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Advanced User Support
Forskning og undervisning Produksjon
Vitenskapelig beregningstjeneste
Forskning og undervisning Produksjon
Nettadministrasjon
Måling og analyse Produksjon
Storage of scientific project data
Forskning og undervisning Produksjon
Trådløs nettilgang – eduroam
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Sikkerhetsanalyse
Måling og analyse Produksjon
Sikresiden.no
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Lønn- og personalsystem (LPS)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Rådgiving informasjonssikkerhet
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Personlig lagring og deling av filer – Box
Samhandling og deling Produksjon
High Performance Computing
Forskning og undervisning Produksjon
Feide – innlogging
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Samordnet kommunikasjon – Skype for Business
Samhandling og deling Produksjon
Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor
Forskning og undervisning Produksjon
Prosjektstyringsverktøy - PSV (avsluttes i løpet av 2017)
Økonomi og administrasjon Utfasing