Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet

Uninett AS er sekretariat for Tjenestetrådet for infrastruktur mellomvare og data (IMD) og informasjonssikkerhet, som ble etablert 26. mai 2020.

Informasjon om tjenesterådets mandat, medlemmer og møter ligger på nettsidene til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Erstatter tidligere prioriteringsråd

Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet har overtatt rollen som Uninetts tidligere prioriteringsråd hadde. Dette er i tråd med ny styringsmodell for digitalisering av høyere utdanning og forskning.

Uninett hadde fram til våren 2020 følgende prioriteringsråd:

  • Prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester
  • Prioriteringsråd for mellomvare