Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet

Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet etablert

Tjenesterådet har hovedansvaret for forvaltningen og videreutviklingen av sektorens fellestjenester innenfor infrastruktur, mellomvare, data og informasjonssikkerhet. Uninett er sekretariat, og rådet overtar rollen som prioriteringsrådene tidligere har hatt.

Tjenesterådene etableres i tråd med styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning og skal sikre at forvaltningen og utviklingen av sektorens fellestjenester er i tråd med institusjonenes behov og interesser. 

Unit: Tjenesterådene er konstituert og i gang

Tjenesterådenes mandat

 

Medlemmer i tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet 

Sammensetning av tjenesterådene ble vedtatt i digitaliseringsstyret 15. mai. Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet består av: 

Berit Schmidt Seksjonssjef seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer Universitetet i Sørøst-Norge
Tore Rydgren Seksjonsleder for lærings- og forskningsteknologi i IT-avdelingen Høgskolen i Innlandet 
Eli Løvaas Kolstø Økonomidirektør Universitetet i Stavanger 
Lars-Erik Aas Informasjonssikkerhetsansvarlig og beredskaps- og sikkerhetsansvarlig Høgskolen i Østfold 
Nina Kaurel Seksjonsleder seksjon for applikasjoner i IT-avdelingen Universitetet i Bergen 
Ola Ervik Seksjonssjef for IT Drift Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ove Brusegard CISO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Roy Dragseth Seksjonsleder for basistjenester UiT Norges arktiske universitet 
Lars Fredrik Hatlehol Avdelingsdirektør Unit 
Bjørn Kopperud Avdelingsdirektør Uninett 

 

Oppstartsmøte 26. mai 

Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet hadde oppstartsmøte på video tirsdag 26. mai, og Ove Brusegard fra NMBU ble valgt som leder for rådet.  

Dato for kommende møter, agenda og referat publiseres på rådets nettsider på unit.no

 

Erstatter prioriteringsrådene

Brukermedvirkning i utviklingen av Uninetts tjenester har tidligere blitt ivaretatt gjennom Uninetts prioriteringsråd. I tråd med den nye styringsmodellen, erstattes nå disse prioriteringsrådene med tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet. 

 

Tjenestestyring

Styringsmodell digitalisering i høyere utdanning og forskning