Tjenestestatus

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Tjenester som tilbys i livsfasene idé, analyse og realisering vil ha status "eksperimentell".

Tjenester i livsfase utrulling vil ha status "pilot".

Tjenester i livsfase drift og videreutvikling vil ha status "produksjon".

Tjenester i livsfase avvikling vil ha status "utfasing".

Tjenester som er lagt ned vil ha status "avsluttet".

En kundetjeneste som har en systemtjeneste vil bevege seg sammen med den gjennom tjenestelivssyklusen.

Dersom en systemtjeneste bruker andre systemtjenester, må disse være minst like "modne" i livssyklussen.  

En vedtakspunktbehandling kan inkludere underliggende systemtjenester.