Eksperimentell tjeneste

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

For eksperimentelle tjenester gjelder følgende:

  • Ingen lovnad om driftstøtte (kan være ustabil)
  • Ingen lovnad om brukerstøtte (forum kan passe bra her)
  • Må ha lav kritikalitet
  • Levetid defineres med tidsintervall (dato til dato) innenfor maksimum tolv måneder. Etter endt levetid kan en eksperimentell tjeneste legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til pilottjeneste.
  • Ingen forpliktelser mht. levetid
Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: