Pilottjeneste

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

For pilottjenester gjelder følgende:

  • Kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet
  • Må ha lav kritikalitet
  • Levetid defineres med tidsintervall (dato til dato) innenfor maksimum tolv måneder. Etter endt levetid kan en pilot legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til produksjonstjeneste.
  • Tilgang til en pilot kan være begrenset til en bestemt gruppe (for eksempel ansatte) eller institusjon (for eksempel UiO)
  • Det skal finnes bruksveiledning (dokumentasjon og ev. brukerstøtte)
Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: