Produksjonstjeneste

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

For produksjonstjenester gjelder følgende:

  • Kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og kritikalitet
  • Levetid defineres av driftsavtale.  Dersom driftsavtale ikke finnes brukes et rullerende vindu på to år fra dags dato.
  • Det skal finnes bruksveiledning (dokumentasjon og ev. brukerstøtte)
Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: