Tom A. Røtting ny administrerende direktør i Uninett

— Uninetts styre er svært fornøyd med at Tom A. Røtting har takket ja til stillingen, og vi føler oss trygge på at han er riktig person til å lede Uninett videre. Digitaliseringsstrategien for forskning og høyere utdanning stiller høye krav og byr på spennende utfordringer også for Uninett. Den digitale infrastrukturen har vært og vil fortsette å være en sentral premissgiver for det digitale løftet som universitets- og høyskolesektoren nå står midt oppe i, sier styreleder Frank Arntsen.

Røtting er utdannet ved NTNU og har en ph.d. i matematisk programmering samt en master i partikkel- og kjernefysikk. Han har bakgrunn som forsker i Sintef, og i løpet av karrieren har han hatt ulike lederroller i Powel.

Røtting tiltrer stillingen seinest 1. oktober.

– Jeg ser fram til å ta fatt på jobben som administrerende direktør i Uninett. Selskapet har et viktig samfunnsoppdrag og Uninett er i en spennende fase med implementering av ny strategi. Jeg har stor respekt for det arbeidet Uninett har stått for, og gleder meg til å delta i videreutviklingen av selskapet, sier Røtting. 

Uninett AS utvikler og driver det norske forskningsnettet som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Selskapet er en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Uninett-konsernet leverer avansert IT-infrastruktur til norsk kunnskapssektor og håndterer en rekke nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og består av morselskap og to datterselskaper. Brutto omsetning i 2017 var 309 millioner kroner. Selskapene holder til i felles lokaler i Teknobyen i Trondheim og teller rundt 90 ansatte.