Tor Holmen konstituert som administrerende direktør i UNINETT

UNINETTs styre besluttet å konstituere Tor Holmen som følge av at administrerende direktør Roar Olsen 15. desember ble utnevnt som direktør for Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan. Lederbyttet skjer formelt 1. januar 2018

Les mer om lederbyttet her