Trådløssamling i tilknytning til NORDUnet Technical Workshop

NORDUnet Technical Workshop ble arrangert ved Kastrup utenfor København 15.-17.september 2015. Hovedsamlingen foregikk på engelsk og inneholdt blant annet en egen trådløssesjon. I tillegg ønsket UNINETT å arrangere sin faste trådløssamling i tilknytning til NTW, da programmet her ville henge tett og logisk sammen. Denne samlingen foregikk på norsk og ble holdr 17. -18.september.  Kombinasjonen av nordisk workshop og norsk samling ga muligheter for faglig påfyll og erfaringsutveksling med både nordiske og norske fagmiljøer innen trådløs teknologi.

Presentasjoner fra samlingen:
Se vedlagte filer nederst på denne siden

Kontaktperson for den norske samlingen:
Frode Indseth, frode.indseth@uninett.no

 

Vedlegg: