TV er nå offisiell tjeneste fra UNINETT

UNINETT AS har etter anbudsprosess nå inngått avtale med SnapTV om IP-TV til alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. IP-TV-tilbudet gir flere kanalpakker, og listen over tilgjengelige kanaler er lang. Se tilgjengelige kanaler her.

Utprøving av ny teknologi et satsingsområde for UNINETT

I avtalen SnapTV er det lagt opp til en videreutvikling av tjenesten med bl.a. IPv6 multicast, pålogging med Feide og streaming av undervisning, samt opptak av TV-sendinger.

- Vi gleder oss over at våre brukere nå får tilgang til alle tjenester på én plugg i veggen. Vi anser dette som et skritt på veien mot fremtidens TV-tjenester, med høyoppløselig, valgbasert interaktiv TV over en avansert digital infrastruktur."  sier UNINETTs innovasjonsleder Olav Kvittem.

Krever multicast lokalt

Kundene, det vil si IT-avdelingene, må åpne for såkalt multicast lokalt for at deres studenter og ansatte skal kunne se TV via internett. Kort fortalt hindrer multicast at TV-titting forsinker eller blokkerer for annen trafikk i nettet.

Offisiell tjeneste etter lang pilotfase

- Etter flere år i pilotdrift velger vi nå å lansere IP-TV som en offisiell tjeneste i det norske forskningsnettet. Vi er godt fornøyde med å ha inngått avtale med SnapTV, og håper at TV-tilbudet vil bli godt mottatt blant våre målgrupper. Det sier seksjonsleder Frode Storvik i UNINETT AS.

Support hos lokale IT-avdelinger

Det er i utgangspunktet den lokale IT-avdeling hos kunden som abonnerer på TV-tjenesten på vegne av sine brukere. Men det er også fullt mulig for enkeltpersoner å utvide sitt TV-tilbud ved å abonnere på ulike kanalpakker fra SnapTV.

Les mer om UNINETTs IP-TV her