Arbeidsgrupper for beste praksis fagspesifikasjoner (UFS)

Dedikerte arbeidsgrupper er sentrale i utarbeidelsen av beste praksis fagspesifikasjoner - UFSer.  Deltagelse i arbeidsgruppene er i utgangspunktet åpen for alle innen UH-sektoren. Det er ønskelig at faglige eksperter innen det aktuelle fagområde i UH-sektoren deltar aktivt. Dette innebærer at man er engasjert i faglige diskusjoner og direkte involvert i utarbeidelsen av arbeidsgruppens primære produkt; beste praksis fagspesifikasjon (UFS).

Les mer om organisering av UNINETT Fagstyrke og arbeidsprosessen rundt UNINETT fagspesifikasjoner i UFS101.

De ulike arbeidsgruppene
Her er en oversikt over de ulike arbeidgruppene, og navnet på gruppelederne:

Arbeidsgruppe: E-postliste: Gruppeleder:
Fysisk infrastruktur gc-fysisk Helge Stranden (UNINETT)
Digital eksamen UFS'er Klikk her  
Nettarkitektur gc-nettarkitektur Vidar Faltinsen (UNINETT)
Mobilitet gc-mobilitet Tom Myren (UNINETT)
Person-til-person kommunikasjon (SIP) gc-ip-telefoni Jardar Leira (UNINETT)
Sikkerhet gc-sikkerhet Rolf Sture Normann (UNINETT)
Drift/overvåking gc-overvakning Arne Øslebø (UNINETT)
AV-løsninger gc-av  

Felles e-postliste til alle arbeidsgruppene samlet: gc-arbeidsgrupper

Kontakt: