UH-AD

UH-AD er et toppdomene for UH-sektoren der de enkelte virksomhetene kan knytte sitt lokale AD opp mot toppdomenet UH-AD ved å etablere et trust mot dette. UH-AD vil opptre som et nav for kontoinformasjon på lignende måte som Feide, slik at autentisering av maskiner og brukere mot windows-domener forenkles.

Hovedmålsettingen med UH-AD er å kunne gi tilgang til tjenester som brukes av flere, på en effektiv og fleksibel måte. 

Hvem kan benytte tjenesten: 

Virksomheter i UH-sektoren.

Forutsetninger: 

Tilknytning til UH-AD forutsetter at det etableres et toveis trust (tillitsforhold) med virksomhetens eget Active Directory.

Beskrivelse av tjenesten: 

UH-AD er et Active Directory domene satt opp for å understøtte autentisering og autorisasjon med en institusjons egne brukeridentiteter og grupper. Tjenester som plasseres i UH-AD vil kunne utnytte dette. Dette forutsetter at det etableres et toveis trust (tillitsforhold) med institusjonens eget Active Directory.

UH-AD er for eksempel en forutsetning for å kunne ta ibruk tjenestene UH-SKYPE og Felles Studentsystem (FS). De fleste institusjonene i UH-Sektoren er allerede koblet til UH-AD som en del av FS-tjenesten.

Mer info:

Kostnad: 

Pris per mai 2016:

  • Estimert engangskostnad for oppkobling: kr 17712,- pluss moms
  • Årlig supportkostnad: kr 4920 ,- pluss moms.
     
Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med oppgitt kontaktperson.

Organisering av tjenesten: 

UH-AD er et samarbeid mellom de fire universitetene – UiB, NTNU, UiT og UiO – og UNINETT.

Kontaktinformasjon: