UH-IaaS

IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er kort fortalt en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: virtualisering, nettverk og lagring. UH-IaaS leveres av UiB og UiO og har forskning og utvikling som målgruppe. Fra teknisk ståsted er tjenesten i produksjon, men avtaler og prismodell er ikke ferdig avklart. Dette forventes ferdig innen utgangen av april 2017.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Organisasjoner som er koblet på Dataporten.

Status description: 

Tjenesten er i pilot . Den kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og må ha lav kritikalitet. Levetid defineres innenfor maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en pilot legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til produksjonstjeneste. Tilgang til en pilot kan være begrenset til en bestemt gruppe (for eksempel ansatte) eller institusjon. Det skal finnes brukerveiledning (dokumentasjon og evt. brukerstøtte).

Varighet: 
Fredag, august 5, 2016 - 00:00 til Fredag, juni 30, 2017 - 00:00
Beskrivelse av tjenesten: 

Hva er IaaS?

IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er kort fortalt en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur. Infrastruktur i denne sammenhengen betyr at tjenesten leverer tre grunnleggende komponenter: Virtualisering (også kalt “Compute”), nettverk og lagring. Den basert på selvbetjening.

Kostnad: 

Se prislisten her.

Bestillingsinformasjon: 
Organisering av tjenesten: 

Tjenesten driftes og utvikles i et samarbeid mellom UiB og UiO. UiB er den juridiske avtaleparten.

Kontakt: