UH-IaaS

IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er kort fortalt en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: virtualisering, nettverk og lagring. UH-IaaS leveres av UiB og UiO og har forskning og utvikling som målgruppe. Fra teknisk ståsted er tjenesten i produksjon, men avtaler og prismodell er ikke ferdig avklart. Dette forventes ferdig innen utgangen av april 2017.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Organisasjoner som er koblet på Dataporten.

Beskrivelse av tjenesten: 

Hva er IaaS?

IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er kort fortalt en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur. Infrastruktur i denne sammenhengen betyr at tjenesten leverer tre grunnleggende komponenter: Virtualisering (også kalt “Compute”), nettverk og lagring. Den basert på selvbetjening.

Kostnad: 

Se prislisten her.

Bestillingsinformasjon: 
Organisering av tjenesten: 

Tjenesten driftes og utvikles i et samarbeid mellom UiB og UiO. UiB er den juridiske avtaleparten.

Added value: 
Norge
Kontakt: 
Custom category: 
IaaS