UNINETTs tjenester ikke berørt av datalekkasje

UNINETT henviser til sak i digi.no, 19 mai 2017. Saken er også omtalt av nasjonal sikkerhetsmyndighet.

UNINETT var varslet før saken ble publisert i media, og har siden undersøkt tjenester som leveres av UNINETT eller som er levert av tredjepart der UNINETT har vært avtaleformidler og er teknisk involvert i leveransen. Vi har når dette skrives ikke gjort funn som kan knyttes til universitets- og høgskolesektoren når det gjelder denne typen informasjonslekkasje.