Uninetts eCampus-program

eCampus-programmet, ledet av Uninett, ble avsluttet ved utgangen av 2016. Programmet var finansiert med direktebevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi ønsker å takke alle som har bidratt gjennom mer enn fem år ved å dele kunnskap, delta i diskusjoner og teste ut løsninger.

Våren 2017 ble det opprettet et prioriteringsråd for undervisningsnære systemer

Publikasjoner fra ecampus-programmet:

Nye undervisningsnære tjenester etablert:
Tjenestene som ble etablert under programmet lever fortsatt videre (se nedenfor). For å følge det videre arbeidet som Uninett fortsatt gjør på området, anbefaler vi at du besøker våre sider som omhandler undervisningsstøtte og digitalt læringsmiljø: