UNINETTs tidligere ecampus-program

eCampus var et nasjonalt program koordinert av UNINETT, som skulle sette institusjonene i norsk UH - sektor bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Statlige universiteter og høgskoler var den primære målgruppen.  eCampus-programmet ble avsluttet ved utgangen av 2016.

Takk til alle som har bidratt gjennom mer enn fem år, gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner og utprøving av løsninger/systemer.

Tjenestene som ble etablert under ecampus-programmet lever fortsatt videre. Du finner dem under vår tjenesteoversikt. For å følge det videre arbeidet som UNINETT gjør på dette området etter 2016 anbefaler vi at du besøker våre sider om digitalt læringsmiljø

Kontakt: