Prioriteringsråd for undervisningsnære systemer

Det er etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at fellestjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

NB! Ta kontakt med Unit - www-unit.no - for nærmere informasjon om prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer

Prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer har følgende medlemmer:

  • Nils Johan Lysnes, Universitetet i Tromsø (Leder)
  • Torunn Valen, Universitetet i Bergen
  • Even Halvorsen, Universitetet i Oslo
  • Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder
  • Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold
  • Anne Berit Swanberg, BI
  • Olav Isak Sjøflot, Unit