Om UNINETT AS

UNINETT AS er morselskap i UNINETT-konsernet og har følgende organisasjonsstruktur:

  • Ledelse med adm.dir og viseadm.dir
  • Stab med funksjoner som rapporterer direkte til adm.dir. Dette gjelder ledere for utviklingsprogrammer, Chief Security Officer (CSO) og virksomhetsarkitekt.
  • Organisasjonsavdelingen
  • Avdeling for nettverk og infrastruktur
  • Avdeling for system og mellomvare
  • Avdeling for tjenester og leveranser    

 

Nøkkeldata
 

Organisasjonsnummer 968 100 211
Etablert 1993

 

Styre

Britt Elin Steinveg, styreleder    
Cecilie Ohm, styremedlem
Frank Arntsen, styremedlem
Benedicte Rustad, styremedlem    
Steen Pedersen, styremedlem  
Pål Dietrichs, styremedlem   
Morten Knutsen, styremedlem (ansattrepresentant)
Petter Kongshaug, adm.dir.

Vedlegg: