Om Uninett AS

Uninett AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet – en kraftfull og sikker nasjonal nettforbindelse, som også kobler brukerne i kunnskapssektoren opp mot internasjonale forskningsnett. Uninett er også leverandør av den nasjonale innloggingsløsningen Feide, trådløs nettilgang via eduroam, samt en rekke tjenester innenfor cybersikkerhet og digitale campusløsninger. Våre tjenester brukes av flere hundre tusen personer i kunnskapssektoren hver eneste dag.

Uninett er et statlig aksjeselskap, og er som infrastrukturselskap også en strategisk og rådgivende partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Uninett AS har 62 ansatte. Datterselskapene Uninett Sigma2 AS og Uninett Norid AS har henholdsvis 10 og 17 ansatte. Vi har kontorer i Teknobyen, sentralt i Trondheim.

Våre kjerneverdier er nysgjerrig, entusiastisk og kundevennlig.