Om Uninett AS

Uninett utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet - internettet som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Vi er også leverandør av den nasjonale innloggingsløsningen Feide. Uninett er eid av staten, og er en rådgivende og strategisk partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Uninett AS har ca. 60 ansatte og datterselskapet Uninett Sigma2 har ca. 10 ansatte. Vi har kontorer i Teknobyen, sentralt i Trondheim.

Våre kjerneverdier: nysgjerrig, entusiastisk og kundevennlig.

 

Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til forskningsnettet, innenfor infrastruktur, mellomvare, data og lagring.

Se menyen for nærmere informasjon om Uninett og hva vi tilbyr. Se også vår tjenestekatalog