Om UNINETT AS

UNINETT AS er morselskap i UNINETT-konsernet. UNINETT har  fra og med 1. januar 2014 følgende struktur:

  • Ledelse med adm.dir og viseadm.dir
  • Stab med funksjoner som rapporterer direkte til adm.dir. Dette gjelder programledere, CSO og virksomhetsarkitekt
  • Nettavdelingen
  • Organisasjonsavdelingen
  • Systemavdelingen
  • Tjenesteavdelingen    

 

Nøkkeldata
 

Organisasjonsnummer 968 100 211
Etablert 1993

 

Styre

Britt Elin Steinveg, styreleder    
Cecilie Ohm, styremedlem
Baard Wist, styremedlem
Benedicte Rustad, styremedlem    
Steen Pedersen, styremedlem  
Pål Dietrichs, styremedlem   
Anders Lund, styremedlem (ansattrepresentant)
Petter Kongshaug, adm.dir.