Uninett beklager spam-mail med støtende innhold

Start: 03.12.20 kl. 20.00
End: 07.12.20 kl. 08.00

Rundt 500 e-postmottakere mottok torsdag 3. desember en e-post med støtende innhold som tilsynelatende er utsendt fra vårt datterselskap Uninett Sigma2 AS.

Spam-utsendelsen er foretatt av uvedkommende som på grunn av en konfigurasjonsfeil har fått mulighet til å foreta denne utsendelsen via vårt e-postsystem. Konfigurasjonsfeilen er nå identifisert og korrigert.

Uninett beklager på det sterkeste at denne e-postutsendelsen har funnet sted.