Uninett har satt beredskapsstab

Uninett beredskapsside

Som følge av Korona-pandemien har Uninett satt beredskapsstab. På denne siden samler vi fortløpende all beredskapsrelatert informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre tjenester er nå sortert i henhold til kritikalitet. Opprettholdelse og overvåking av våre mest kritiske tjenester vil til enhver tid bli prioritert så lenge beredskapssituasjonen tilsier det.

Status om Uninetts mest kritiske tjenester:

 

Forskningsnettet 

Pr. tirsdag 2. juni kl. 10.00: Stabil drift, ingen problemer. 

 

Feide

Pr. tirsdag 2. juni kl. 10.00: Stabil drift, ingen problemer. 

 

Uninett CERT

Pr. tirsddag 2. juni kl. 10.00: Stabil drift. Normalt påtrykk av sikkerhetshendelser.

 

Zoom

Pr. tirsdag 2. juni kl. 10.00: Stabil drift, ingen problemer.  


 

UH-Skype 

Pr. tirsdag 2. juni kl. 10.00: Stabil drift. ingen problemer.

 

Telefoni (Sanntid tale)

Pr. tirsdag 2.juni kl. 10.00: Stabil drift, ingen problemer.

 
Se også våre samlede driftsmeldinger