UNINETT blant vinnerne i stor tildeling fra Forskningsrådet

Forskningsrådet skriver følgende om tildelingen:

" Fire nasjonale tungregningsanlegg, datalagringsanlegg og anlegg for lagring av sensitive data skiftes ut med nye anlegg for å sikre fremtidige behov for kapasitet og regneressurser. Elektronisk infrastruktur har betydning for mange fagområder og er spesielt viktig for forskning som krever omfattende beregninger eller genererer store mengder data. Her har Norge mange sterke forskningsmiljøer.

Et annet prosjekt gjelder såkalt ""High Perfomance Computing"", eller exaskala-maskiner, som skal kunne utføre minimum en milliard milliard beregninger i sekundet.  Dette er neste generasjon tungregningsmaskiner, som vil være nødvendig for å håndtere den enorme mengden av stadig mer komplekse forskningsdata i fremtiden."

Nær halvparten går til Trondheim
Adresseavisen har stort oppslag om tildelingen 27. juni, og framhever blant annet at nær halvparten av de 5,7 milliardene går til forskningsmiljøer i Trondheim.

- Topp moderne dataanlegg, laboratorier og utstyr er avgjørende for å bygge opp forskningskapasiteten på nasjonalt prioriterte satsingsområder, sier direktør i Forskningsrådet, John-Arne-Røttingen, til Adresseavisen.

De konkrete summene som hver av de 19 aktørene vil bli tildelt er foreløpig ikke klare. Her vil det gjennomføres kontraktsforhandlinger den nærmeste tiden, og endelige tildelingssummer vil være klare i løpet av sommeren.

Se www.sigma2.no for nærmere informasjon