Uninett CERT

Uninett CERT: UH-sektorens responsmiljø

Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø (SRM), Som SRM skal vi forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

Uninetts rolle som sektor-CERT er definert i Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Incident response teams - IRT

Trafikklysprotokoll (TLP)

CISO-forum

Rapporter sikkerhetshendelse