Uninett CERT utpekt som sektorCERT

Vedtatt: Uninett CERT er UH-sektorens responsmiljø

/sikkerhetCERT er forkortelse for Computer Emergency Response Team, på norsk kalt responsmiljø.  I Norge har man ett nasjonalt CERT (NCSC), flere sektorvise CERT’er, samt lokale team hos bedrifter og organisasjoner. Sommeren 2020 vedtok Unit-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning formelt at Uninett CERT er responsmiljøet for universitets- og høyskolesektoren.

- Vi er svært glade for at Uninett CERT nå er formelt utpekt som responsmiljø for utdanning og forskning i Norge. I tillegg til denne offisielle CERT-rollen har vi også fått vedtatt et nytt rammeverk for håndtering av sikkerhetshendelser i vår sektor. Rammeverket gir tydelige rammer for vårt arbeid og er en viktig premiss for at samarbeid om økt cybersikkerhet skal lykkes. Det sier leder for Uninett CERT, Rune Sydskjør.

Uninett er partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og deltok på den offisielle åpningen av senteret 1. november 2019.
 

Nasjonalt rammeverk for håndtering av IKT-hendelser

Rammeverk for håndteringen av IKT-hendelser i UH-sektoren


Tett samarbeid er viktig 

Uninett CERT samarbeider tett med lokale sikkerhetsteam i universitets- og høyskolesektoren. Blant annet har universitetene og høyskolene etablert lokale Incident Response Teams (IRT). Unit har ansvar for å påse at virksomhetene etablerer egne reponsteams (IRT). Uninett CERT har det faglige ansvaret for å videreutvikle IRT-rollen og bidra til å gjøre institusjonene i stand til å ivareta denne. Vi tilbyr også nødvendig opplæring.

 

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning under etablering

Som del av den fireårige sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren etablerer vi nå Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning. Senteret etableres i tett samarbeid med NTNU SOC og UiO-CERT. Også flere andre aktører vil bli involvert i etablering og drift av cybersikkerhetssenteret.

uninett.no/sikkerhet 

 

Uninett CERT er UH-sektorens reponsmiljø