Uninett driftssenter

Uninett driftsenter for nett og tjenester (UDS) er tilgjengelig for kundenes IT-driftspersonell. Senteret har 24/7 tilgjengelighet, og både dagbemanning og bakvakt bemannes av Uninetts teknikere. UDS forestår overvåkning av nett (utstyr/ samband) og tjenester der UDS er satt som teknisk kontaktpunkt.

Uninett driftsenters oppgaver:

  • Passiv og aktiv overvåkning av status for nett og tjenester
  • Koordinering av feilretting mot sambandseierne i forskningsnettet.
  • Varsling av planlagt arbeid og hendelser i nettet.
  • Overvåkning og enkel feilretting av maskiner og tjenester.
  • Hostmastertjenester: dns-oppgaver, registraroppgaver for .no-domener og forvaltning av IP-adresser.

Service Level Agreement (SLA)

Driftssenteret drives etter best effort”-prinsippet der ikke annet er angitt for den enkelte tjeneste vi støtter. Vi støtter oss på et høy-kapasitets datanett med stor grad av innebygget redundans og med tilstrekkelig kapasitet. De enkelte sambandsstrekk vil ofte være støttet av underliggende SLA'er hos våre sambandsleverandører. UDS kan også støtte seg på It-organisasjonene hos Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø der vi har egne regionskontakter som bistår oss ved behov for lokale håndgrep.

Ved problemer som berører Uninetts nett og tjenester gjør UDS nødvendig oppfølging, som for eksempel:
  • varsler driftspersonell hos kunde (lokalt problem)
  • feilmelder til sambandsleverandører (ved sambandsfeil/ brudd)
  • kaller ut egne systemeksperter om nødvendig, også utenfor arbeidstid dersom feilens art tilsier det.