Uninett fagdager 2018 er i gang

Uninett fagdager arrangeres 10.–12. april på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Åpningsdagen besto av samlinger for IRT (Incident Response Team), sanntid og lagring. Fagdagene har til sammen 230 påmeldte som over tre dager skal delta på samlinger, workshops og kurs.

– Vi har samlet kundene våre til tre dager her i Trondheim for erfaringsutveksling, kompetanseheving og ikke minst for å treffe hverandre, sier avdelingsdirektør i Uninett, Bjørn Helge Kopperud.

Sektorens IRT-team samlet

IRT-samlingen ble innledet av CSO i Uninett, Olaf Schjelderup, som ønsket velkommen. Leder av Uninett CERT, Rune Sydskjør, informerte deretter om Uninett CERTs arbeid i universitets- og høyskolesektoren.

Deltakerne fikk også en gjennomgang av hvordan man lager og gjennomfører kriseberedskapsøvelser fra Per Arne Enstad i Uninett. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid hvor deltakerne laget en skisse til en cyberøvelse.

PST var også til stede på IRT-samlingen for å snakke om etterretningstrusselen fra statlige aktører, samt hvordan trusselaktører opptrer.

Etter lunsj snakket Thomas Lund fra Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (og tidligere BIBSYS) om tjenestenektangrepet mot BIBSYS i 2015 – en oppsiktsvekkende cyberkriminalitetshistorie fra UH-sektoren som resulterte i en av Norges strengeste domfellelser på området. Kripos deltok også for å fortelle om hvordan etterforskningen av saken utspilte seg.

Dagens og fremtidens lagringsløsninger

På lagringssamlingen ble dagens og fremtidens lagringsbehov i UH-sektoren diskutert. Representanter fra sektoren holdt presentasjoner og delte sine synspunkter.

På sanntidssamlingen ble det orientert om status for avtaler og infrastruktur, og Uninett presenterte sitt arbeid innen videokommunikasjon. Samlingen ble avsluttet med en åpen debatt for å belyse institusjonenes situasjon og veien videre.

Fagdagene fortsetter på onsdag og torsdag med samlinger, kurs og workshops. Programmet finner du her.