Kunnskaps-Norge trenger digital akutthjelp

- Kunnskaps-Norge trenger digital akutthjelp

Uninett AS er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse. I tillegg har vi ansvaret for IT-tjenester som akkurat nå er kritiske for et utdannings-Norge i komplett shut-down-situasjon. Dette gjelder Feide-innloggingen, Zoom videotjenester, UH-Skype og telefoni. Her er en oppsummering av hvordan vi opplever situasjonen pr. lørdag 14. mars

– Kunnskaps-Norge trenger nå digital akutthjelp. Universitetene og høyskolene har kommet langt i å digitalisere undervisning, forskning, administrasjon og formidling. De har landets kraftigste og mest robuste nettinfrastruktur, og gode digitale tjenester og verktøy som fungerer bra i hverdagen. Når alle i akademia nå må jobbe fra hjemmekontor, eller studere fra hybelen, er de ikke lenger direkte tilknyttet det robuste forskningsnettet, men går via andre leverandører og samtrafikkpunkt. Da kan tilgangen til og effekten av det gode nettet og de stabile verktøyene og tjenestene fort bli langt dårligere.  I Uninett strekker vi oss derfor langt for å hjelpe i denne akuttsituasjonen, sier Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett AS.


Den store testen kommer mandag
Røtting påpeker lørdag ettermiddag at lakmus-testen for digital kapasitet i kunnskapssektoren kommer mandag morgen.


– Torsdag og fredag sist uke ble alle universiteter og høyskoler stengt. En del ansatte og studenter holdt derfor møter og undervisningopplegg digitalt før helgen. Men det virkelig store trykket kommer mandag morgen. Da vil mange forelesere, studenter og administrativt ansatte logge seg på med Feide, arrangere undervisning og møter via Zoom og Skype, osv. Imidlertid vil de sitte på sin private internettforbindelse – ikke forskningsnettet. Hvorvidt teknologien og den totale kapasiteten da vil spille på lag, vet vi først litt utpå mandag, forteller Røtting.

Sterkest fokus på nett og video
Uninett har alltid samarbeidet tett med universitetene og høyskolene om nettinfrastrukturen. Spesielt hos de fire eldste universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er nettberedskapen nå høy, med tett dialog mellom partene. Videre har Uninett tett dialog med sine søsterorganisasjoner i Norden og Europa, og med driftsleverandører av ulike tjenester vi tilbyr til Kunnskaps-Norge. Dette gjelder ikke minst Zoom videotjeneste.

– Vi er i en akuttsituasjon som ingen kunne forutse. Uninetts nasjonale Zoom-tjeneste driftes i samarbeid med nordiske og internasjonale samarbeidspartnere og driftsleverandører. Gjennom helgen gjennomfører vi nå tiltak for å heve kapasiteten, opprettholde kvaliteten og bistå alle som trenger videobasert undervisning på grunn av stengte campus. Resultatet ser vi ikke før mandag, men alle vet at vi er i en svært spesiell driftssituasjon som ingen hadde forutsett. Det sier avdelingsdirektør Bjørn Kopperud.

Feide-innlogging: fokus på å hjelpe grunnutdanning og privatskoler
Alle i utdannings-Norge bruker Feide for å logge seg inn på digitale tjenester og verktøy. Feide leveres av Uninett, og har i snitt ca 180 millioner pålogginger hvert år. Den er en av Norges største digitale tjenester.
– Feide tåler svært høy belastning, og vi har så langt ikke erfart driftsproblemer som følge av Korona-pandemien. Vårt primære fokus nå er å tilrettelegge for at grunnskoler, videregående skoler og privatskoler skal få tilgang til flere digitale verktøy enn de ellers har i en normalsituasjon. Vårt Feide-team jobber nå på spreng gjennom helgen for å bistå. Det forteller Hildegunn Vada, avdelingsdirektør i Uninett.